Разрешението се издава при договорните условия, че "Обединена българска банка" АД ще придобие цялото имущество на "Сибанк“ ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки, съобщава БНБ.