Днес, само за 15 минути, собственичките на две шивашка фирми в железничарския град откликнаха на призива на д- р Вълчев за съдействие и осигуриха 500 предпазни средства (маски) за многократна употреба. Мариела Иванова дари 300, а Цветана Димитрова от село Ребърково предостави още 200 бр от така необходимия медицински консуматив.

Друг наш съграждани -Тихомир Йотов, е заявил, че ще дари плат за ушиването на още 1 000 – 2 000 маски.

Съгласно изискванията на здравното министерство и Националния оперативен щаб, към 24 март е изготвено сведение за структурата на МБАЛ Мездра, според която, в болницата се лекуват неусложнени пациенти.

Д-р Вълчев поясни, че съществуващата материална база не позволя създаването на специализирано отделение. Обособени са 4 легла, осигурени са двама лекари (и двама резервни) , четири медицински сестри и четири санитарки. Липсва обаче кислородна система.

Отделението за активно и интензивно лечение (ОАИЛ), обслужващо всички пациенти на болницата, разполага с 6 легла, като за всяко едно се подава централно кислород и два респиратора. В него работят двама лекари и шест сестри.

Определени са самостоятелни входове за достъп и до двете структури - за неусложнени пациенти и за интензивния сектор - откъм диагностично-консултативния блок.

Легловият капацитет на МБАЛ Мездра е 82 легла, като към момента са свободни 40 от тях.

В заключение, д-р Вълчев отново призова гражданите да спазват строго изискванията, предписанията и мерките на здравното министерство за лична отговорност и хигиена, както и да не се поддават на паника.