"Ако ни посетите, ще имате възможност да ги чуете посредством детектора за прилепи, който улавя нискочестотните им звуци и ги преобразува в звуци, които могат да се чуят с човешко ухо.

Изложбата ни с прилепни фотографии ще ви покаже как изглеждат и къде живеят различните видове прилепи.

Приготвили сме банери с ценна информация и много забавления с игри и арт ателиета, ще има открито четене за най-малките на детската книжка "Приключенията на прилепчето Дарки", презентация за по-големите и прожектиране на филм за прилепите!", се казва в поканата на "Зелени Балкани".

Международната нощ на прилепите в гр. Враца ще се реализира по проект: "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE 17 GIE / BG / 371