Останалите изисквания са творбите да са неподписани и да са придружени от запечатан плик, който съдържа лични данни за автора - трите имена, адрес, телефон и e-mail за връзка. Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за подаване на творбите е 20 април 2018 г. Те могат да се подават на място в читалището или по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул.”Просвета” №2, НЧ ”Просвета-1925” - Мездра (за Читалищния конкурс "Георги Тодоров").

Текстовете ще бъдат оценени от жури с председател Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.

Отчитането на конкурса ще стане на 27 април 2018 г. в родната къща на Георги Тодоров в село Боденец, община Мездра. В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамоти за участие.

В досегашните две издания на читалищния конкурс в памет на Георги Тодоров бяха отличени: през 2016 г. - в раздел „Поезия” стихотворението на Дарина Цветкова „Майка слънчова и обич - хляб”, в раздел „Художествена проза” разказа на Красимир Стефанов „Как дядо Недялко не стана милионер”, в раздел „Краезнание” текста на Галя Василева „Тежестта на проклятието”; през 2017 г. - в раздел „Поезия” стихотворението на Рени Митева „Дядовата къща”, в раздел „Художествена проза” разказа на Милен Димитров „Изкупление”, а поради липсата на постъпили материали раздел „Краезнание” награда не беше присъдена.