Размерът на този вид помощ за дете с 90 и над 90% степен на увреждане е 930 лв., за дете освидетелствано с 70 до 90 на сто увреждане, помощта е в размер на 450 лв. С определени от 50 до 70% степен на увреждане месечната помощ е 350 лв.

Когато децата са настанени при близки роднини, или приемни семейства чрез съдебно решение, размерът на помощта е различен. Близките или приемните родители на дете с 90 и над 90 на сто увреждане получават 490 лв., от 70 до 90% увреждане, месечната помощ е 420 лв. и за децата с трайни увреждания от 50 до 70% степен на увреждане помощ е 350 лв.

Тези месечни помощи се предоставят на семействата до навършване на пълнолетие на децата. Ако детето продължава да учи ще получава помощта до навършване на 20 годишна възраст. Ако не посещава учебно заведение и е навършило 18-годишна възраст, тези месечни помощи се прекратяват и то започва да получава друг вид подпомагане, като за лице с увреждане.

Дотук всичко изглежда добре, тъй като до преди промените всички деца, независимо от степента на увреждане, получаваха по 240 лв. плюс двойни детски в размер на 100 лв. и интеграционни от 9.75 лв, а при децата с придружител - от 13 лв. На пръв поглед парите за увредените, различните деца се увеличават. Дано това е така. Обаче не се знае, тъй като все още не е подписана Националната програма за личните асистенти. Срокът на назначените по нея изтече на 31 декември. Нова още не е подписана, при положение, че досега в средата на януари в социалните служби вече назначаваха новите асистенти.

Явно социалният ексминистър Зорница Русинова не е подписала програмата. Възможно е на министъра в служебното правителство Гълъб Донев да не му остана време за национални програми за асистенти. Да се надяваме след предстоящите избори от новоизбрания социален министър да стане ясно кои деца с увреждане ще имат право на социален асистент. Едва тогава ще може да кажем, че месечните помощи за децата с увреждания са увеличени и държавата се е загрижила наистина за различните деца и техните семейства.