Статистиката сочи, че през 2017 г. в България превишената и несъобразена скорост продължава да е заема най-голям дял в пътно-транспортните инциденти по вина на водачите. По този показател данните за страната са над средното ниво в сравнение с държавите-членки на Европейския съюз. По време на проверките, освен за превишаване на разрешената скорост за движение, се извършват проверки и за валидна задължителна застраховка “Гражданска отговорност”.