© община Видин

И в двете гимназии ще бъде извършено цялостно обновяване на учебния корпус, вътрешен ремонт, ще бъдат изградени пожароизвестителни инсталации, ще се създадат условия за хора с увреждания, ще се подобри прилежащото дворно пространство, ще се обновят спортните площадки и други, поясняват от Общината.

Стойността на договора е малко над 1 милион и 560 хиляди лв. Той е сключен в изпълнение на проект “Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.

© община Видин

Официални гости на церемонията бяха кметът на Видин д-р Ценков, заместник-областният управител Анжело Методиев и началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова. На събитието присъства и Ангел Вълчев - управител на фирмата, която ще извърши строителните дейности.