Създадена е необходимата организация и са предприети противоепидемични мерки в условията на COVID-19. Група работници от квартала ще помага за механичното почистване.

След приключване на работата, е предвидено да се направи заснемане на цялата канализационна система, което да бъде в полза при проектирането на отводнителната мрежа в квартала. Припомняме, че тази идея бе сред важните приоритети още в предизборната кампания на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков. Заради запушени шахти и канализационни тръби, наводняване на улици и замърсяване, хората в ромския квартал негодуваха и имаше напрежение. Сега, шест месеца след началото на мандата, проблемът вече намира разрешение.