Държавата ще подкрепя хората от уязвимите групи в периода от ноември до март идната година.

Размерът на помощите за предстоящия зимен сезон ще стане ясен след като Комисията за енергийно и водно регулиране определи новите цени на електроенергията от 1 юли.

Миналата година са били издадени 261 000 заповеди за отпускане на целевите помощи за отопление. Изплатени са 136 милиона лева.