© Община Козлодуй

На откриването на втората част от обекта, включваща обновяване на парк в централната част на село Гложене, фициални гости бяха Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, и Малина Николова, областен управител на област Враца. На откриването на обекта присъстваха още кметове и кетски наместници отобщината, представители на изпълнителя и на общинска администрация, жители на селото.

През 2019 година Община Козлодуй подписа Административен договор с Държавен фонд „Земеделие” за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е размер на 756 528,24 лв. Продължителността на проекта 36 месеца.

Строително-ремонтните дейности предвиждат: благоустрояване на площадното пространство, с площ 2 510,73 кв. м, чрез полагане на нова настилка, стъпала и облицовка. Насаждане на нова дървесна и храстова растителност, затревяване, поставяне на нови пейки и кошчета за отпадъци, обновяване на алейното осветление.

По повод стартирането на обекта отец Пламен и отец Иван отслужиха водосвет за здраве и ползотворна работа.