Ето и останалата част от текста към подписката:

"Ние, жителите на селото, чиито деца и родители са изложени на опасност, се обръщаме към Вас.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Съгласно Конституцията на Република България децата са под закрила на държавата и обществото, и задължение на общината е осигуряването на условия за безопасно движение и намаляване на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца и хора. Намаляването на нещастията по пътя изисква обединение на усилията на институциите, съвместна отговорност и воля за осигуряване на безопасността.

Апелираме за Вашата подкрепа и вземане на решение за изграждане или монтиране върху платното за движение на поне две изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение по горецитирания участък.

Съгласно от Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. на МРРБ за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, (чл. 3, ал. 2) „...местоположението на средствата по ал. 1 се определят от собственика на пътя”, в случая - Община Мездра.

Надяваме се нашата загриженост за безопасността на децата ни да е и Ваша, и разчитаме на бързи и неотложни мерки в борбата ни за изграждане на непримиримост към нарушенията на правилата за движение по пътищата, които застрашават живота и здравето на хората - пешеходци и водачи.

В очакване на бързата Ви намеса и адекватна реакция.

Молим да бъдем информирани за Вашето решение чрез Кметство с. Дърманци.”

Искането на жителите на село Дърманци ще бъде разгледано на днешната сесия на Общинския съвет.

В становище от Община Мездра до местния парламент, подписано от кмета Генади Събков, се заявява лаконично следното: "По докладната записка ще бъде извършена проверка относно възможността за поставяне на изкуствени неравности по главната улица на с. Дърманци, съответно КСС, и съвместно с ОбП "Чистота", при необходимост, ще бъдат извършени СМР.”