„Броят на учениците е в зависимост от размерите на стаята и нашите са малко по-големи, затова спазвайки разстоянието от чин до чин, ние успяваме да съберем в стаята 12 ученици”, обясни директорката на гимназията Весела Иванова пред бтв. В изпитаната зала от стол до стол зрелостниците ще бъдат оставени на 1,70 м един от друг. Това и с 20 см. повече от необходимото според изискванията от МОН.

В гимназията по списък трябва да се явя близо 200 деца, за чиято безопасност ще се предприемат по-строги мерки от обикновено. „За струпването на учениците ще разчитаме на помощта на служителите на реда, които ще бъдат в по-голям състав. Те ще ни окажат съдействие още в самия двор да разположим учениците на безопасно разстояние.”, обясни директорката. Вътре в самата сграда зрелостниците ще влизат от два входа по определен ред. „Учениците се викат по стаи, като се започва от най-отдалечената към най-близката.”, каза Иванова. Освен за спазване на реда по време на матурата, камерите в изпитните зали могат да следят и за здравословното състояние на учениците. До края на седмицата директорката очаква конкретни указания от МОН и от регионалното управление, в които да бъдат разяснено какви мерки да се предприемат при проблеми. Ако в тях е посочено, ще бъде мерена и температурата на зрелостниците на входа на училището, уточни директорката. В гимназията вече са осигурени дезинфектанти и маските.

В СУ „Иван Вазов” Мездра също са подготвили залите за матурите три седмици преди провеждането им на 1-ви и 3-ти юни. Училището ще осигури маски за своите ученици, както и маски и ръкавици за техническия екип, който провежда изпита, уточни директорката на школото Мариела Горанова. Там имало и достатъчно зали и дори се очакват ученици от други училища.

Източник: monitor.bg