Жена посещава мъжа си в затвора.
- Скъпи, трябва да ти призная нещо, изневерих ти! -
И аз, скъпа.
- Но аз не исках!
- Ох, ако знаеш аз как не исках!