"В рамките на трите кабинета на министър-председателя Бойко Борисов имаме едно устойчиво развитие по отношение на стабилизирането на жп сектора и в частност на Холдинг БДЖ", коментира зам.-министър Занчев. По думите му въпросът със задълженията на дружеството към финансови институции ще бъде окончателно решен до края на 2018-та г.

"Вторият въпрос, който е необходимо да се реши, са инвестициите в сектора. В момента вървят инвестиции за рехабилитация на железопътната инфраструктура. През 2023 г. ще имаме завършено трасе по цялото направление от сръбската граница през София, Пловдив към Бургас и към Свиленград/турска граница. За това подготвяме обществена поръчка за нов подвижен състав, за да може той да е адекватен на инфраструктурата, която ще позволява по-висока скорост. Това е и причината за днешния брифинг", допълни още Велик Занчев.

По време на събитието е представен докладът от разработения анализ от експерти на 3 университета - Висшето транспортно училище, Техническия университет и Университета за национално и световно стопанство, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, "Холдинг БДЖ" ЕАД и от Национална компания "Железопътна инфраструктура". В него са очертани потребностите на дружеството за цялостната му модернизация.

"За пълното технологичното обновление са необходими инвестиции от порядъка между 800 млн. лева и 1,3 млрд. лв. Това е огромен ресурс, който дружеството не може да си позволи, затова ще бъдат правени поетапни стъпки", заяви Владимир Владимиров.

Източник: news.bg