Предмет на партньорското споразумение е професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт, с държавен план-прием след завършен VII клас. През есента се очаква да стартира първата паралелка с първия випуск ученици, които ще могат да избират между две специалности: "Техник по железопътна техника" и "Електрообзавеждане на железопътна техника".

"Това е един от най-новите проекти на БДЖ "Пътнически превози” за интегриране на образованието в бизнеса и се надявам заедно да успеем и преодолеем трудностите, да създадем възможност на децата ни да учат, да работят, да останат по родните места и да запазим името на град Мездра като железничарски град", сподели по този повод Десислава Стоянова, директор "Човешки ресурси" в Централното управление на БДЖ "Пътнически превози"

"Щастлива съм, че имам възможността да бъда част от екипа на сегашното ръководство и съм убедена, че със загрижеността, която декларираме в подкрепата на професионалното обучение и образование на учениците, ще изградим здрава основа за едно успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален Работодател, на Професионалната гимназия като партньор за обучение на млади кадри, подготвени за бизнеса и ще подпомогнем града, общината и региона като цяло.“

"Готови сме да подпомогнем осъвременяването на материалната и техническа бази, да осигурим стипендии и безплатни карти за пътуване с железопътен транспорт“, каза още Стоянова.

От БДЖ заявиха, че ще участват в традиционната "Панорама на образованието" в Мездра, която ще се проведе на 21 март в Kино "Роял" и с която ще стартира кампания за прием на учениците след VII клас.