За изготвяне на проекта е направено енергийно обследване на уличната електромрежа и е направена оценка на състоянието й. Новото осветление ще спестява енергия и ще намалява разходите на общината за осветление.

Предвижда се монтиране на светодиодни тела и автоматично управление на осветлението. Нови места няма да бъдат осветявани, но нови осветителни тела ще има по-всички места, които сега се осветяват със стари лампи. Предстои подмяната на 639 осветителни тела.

Очаквам още до края на годината Белоградчик да стане по-светъл и нощем, допълни кметът. Монтиране на лампи по скалите с този проект не се предвиждат. Това може да бъде предмет на друг, тъй като преди години скалите са били осветени и е била изградена електромрежа по тях. Тя е разрушена и трябва да се започне отново, обясни кметът.

Източник: kmeta.bg