„Относно вписване на футболни клубове - членове на БФС в Публичния регистър на ММС, БФС отново информира: Футболни клубове, които не отговарят на изискванията на ЗФВС и не са вписани в Публичния регистър на ММС, няма да имат право да вземат участие в спортно-състезателната 2020 - 2021 г.“, се казва в писмото. Към момента 316 клуба са изрядни в лицензирането, което прави по-малко от половината участващи във футболния живот в страната.