Само по интернет са преброени 9 138 жилища и 22 300 лица, което представлява 10 на сто от жилищата и 17.8 на сто от населението в област Монтана.

По относителен дял на преброените лица по интернет област Монтана се нарежда на 25 място в България.

Днес изтича срокът за преброяване по интернет, до 10 октомври преброители ще минават на място, за да взимат данните.