Народните представители Вили Лилков и доц. Борислав Великов от Реформаторския блок поискаха по-осезаема помощ за проектите от Северозападния регион за планиране по Програмата за развитие на селските райони, съобщава Дарик радио. Двамата са изпратили писмо до министър Десислава Танева, с копие до членовете на Комитета по наблюдение.

В писмото се казва: "Обръщаме се към Вас във връзка с предвидените за 2016 г. мерки по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В обявените приоритети за финансиране изрично на първо място като приоритет на Програмата е посочен Северозападният район. Това би трябвало да означава, че проектите, представени за изпълнение в този район, ще получат сериозно предимство при тяхното оценяване.

Прегледът на критериите за оценяване на проектите показва, че въпреки обявеното предимство, допълнителните точки за общини от Северозападния район са с тежест от 1% до 2% от максималния възможен брой на получаваните точки за класиране, а в някои от направленията за кандидатстване такова предимство липсва. На практика така оцененото предимство е пренебрежимо, а по критерия "общо население“ общините от Северозападния район са силно изоставащи, от което следва, че шансовете за реализация на какъвто и да било проект в Северозападния район са минимални.

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме на заседанието на Комитета по наблюдение на програмата на 5 юли този въпрос да се постави на дискусия и допълнителните точки за проектите, насочени към Северозападния район да бъдат определени, както следва:

- 10% от максималния брой на точките по всяка от предвидените мерки за областите Враца, Видин и Монтана;

- 5% от максималния брой на точките по всяка от предвидените мерки за областите Плевен и Ловеч.

Така ще се получи реално целенасочено подпомагане на най-изостаналия район в Европейския съюз, за който всички говорят, но реално най-малко се прави от страна на държавата!".

Източник: DarikNews