От топъл обяд могат да се възползват самотно живеещи възрастни хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Общините ще запазят всички възможности за подбор - сигнали от граждани, отворена телефонна линия, информация от доставчици на социални услуги и институции и др., за да се гарантира, че помощта ще достигне до най- нуждаещите се. Приготвената храна - супа, основно ястие, хляб и десерт (поне веднъж седмично), ще се доставя до домовете. В момента от услугата се възползват 20 000 души в страната.

Припомняме, че от вчера всички общини могат да получат финансиране за патронажна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. Целта е общините да наемат служители, които да доставят храна и лекарства по домовете на хора с увреждания , както да им помагат със заплащането на битови сметки.


Източник: news.bg