Същата оценка получиха и Марина Куртева - прокурор в Районна прокуратура - Ямбол и Емилия Ганева - прокурор в Районна прокуратура - Перник, Цветанка Асенова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград и Емил Георгиев - прокурор в Софийска градска прокуратура, който придоби статут на несменяемост.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставките и освободи от заеманата длъжност Росица Захариева - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, Петя Пешева-Манолова - прокурор в Софийска районна прокуратура и Огнян Басарболиев - административен ръководител, апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново .