Докладната за освобождаване на Владимир Христов е внесена от Диляна Давидкова. В нея се твърди, че: "За изминалото време от мандата г-н Христов системно нарушава Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Враца, което се изразява в нееднократно вземане на думата без да му е предоставено това право, изказвания извън определеното време в Правилника, грубо и арогантно поведение в зала и в заседания на постоянните комисии, неколегиално отношение с използване на обидни думи и квалификации, неуважение към преференциалния вот на избирателя.”

Докладната с предложение Цветелина Дамяновска да освободи зам.-председателския пост е внесена от Мария Петрова. Мотивите й са, че за изминалото време от мандата Дамяновска не е участвала в заседанията на Председателския съвет, на постоянните комисии и системно не е присъства на сесиите на Общински съвет.

Двете дами от "Народен съюз за Враца“ посочват, че задачата на заместник-председателите е да подпомагат Председателя на Общинския съвет при упражняване на неговите функции и правомощия, а Христов и Дамяновска не изпълняват тези си функции.

Как ще гласуват общинските съветници по тези две докладни и ще бъдат ли детронирани двамата зам.-председатели ще стане ясно на заседанието на местния парламент идния вторник, 28 ноември.