Инспекцията на ремонтните дейности започна от ППМГ "Екзарх Антим I", където се осъществява основна реконструкция на сградата, оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон. След като направи огледа, кмет на Видин обобщи: "Видяхме състоянието на учебния корпус, където всички елементи са изпълнени, видяхме кабинетите, всичко е в завършен вид. Монтирано е озвучаване, осветление и оборудване, като за всеки ученик има обособено място. То влиза в бюджета на проекта, а отделно бяха осигурени от Министерството на образованието 350 000 лв. за учебно оборудване и обзавеждане. Усилията, които всички полагаме, е за 15 септември учебният корпус да е готов".

Физкултурната зала ще бъде завършена по-късно, въпреки че напредъкът е голям. Края на месец януари 2020 г. е крайният срок за приключване на целия проект.

Видинският кмет използва възможността да поздрави учениците от гимназията и от СУ "Цар Симеон Велики', завършили тази година, които е трябвало да провеждат занятията си в други училища и да търпят неудобства, но това не е повлияло на резултатите, постигнати от тях и те са отлични.

Директорът на ППМГ "Екзарх Антим I" Румяна Петрова заяви, че е изключително удовлетворена от изпълнението на проекта и качеството на работа. "Благодарна съм на Община Видин, че за всеки проблем, който сме имали, ни е подавала ръка', сподели тя. От страна на фирмата изпълнител, чийто управител е Валентин Кръстев, е получено уверение, че гимназията ще бъде готова да посрещне с нова визия 15 септември.

Огнян Ценков се запозна подробно и със строително-ремонтните дейности в СУ "Цар Симеон Велики", където се извършва консервация, реставрация и експониране на сградата, която е паметник на културата, оформяне на прилежащото околно пространство, пристройка и надстройка на физкултурен салон, изграждане на плувен басейн. Там работата също върви предсрочно.

„И тук целта ни е на 15 септември учениците да започнат новата учебна година в своето училище. Видяхме, че външните дейности са осъществени на 100%, с цялостна подмяна на покрива. Поставена е съвременна дограма, която отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност. Таваните са акустични, монтирано е енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение, има нова електроинсталация, нов водопровод, ново оборудване за всички класни стаи“ – каза кметът. Директорът Венцислав Станев също изрази увереност, че това ще се случи, като вероятно ще останат само някои довършителни работи: „Запазваме духа на сградата, но ще бъде изключително осъвременена. Благодаря на г-н Ценков и Изпълнителя на проекта за това, че постигаме съгласие, защото има неща, които се налага да направим в по-ускорени темпове“. Заявка, че дейностите ще бъдат завършени в този срок даде и Димитър Шапков, представител на фирмата-изпълнител. Продължава работата по изграждане на физкултурната зала и плувния басейн.