На 04.03.2021 г. подсъдимата И.М., чрез използване на запалка и напоена с бензин кърпа, запалила чуждо имущество - паянтова едноетажна постройка в дворно място на ул. „Тодор Титоренков“ в гр. Грамада, област Видин. Вследствие на предизвикания от нея пожар са били унищожени домакински уреди, мебели, покъщнина и множество други вещи. Общата стойност на причинените от подсъдимата вреди са на значителна стойност – 8 083 лева.

По време на разследването е било установено, че мотивът за извършването на престъпното деяние са лични отношения на подсъдимата със собственика на запаления имот и съпруга й.

Според заключението на извършената пожаротехническа експертиза, причината за възникване на пожара е умишлен палеж и огнището му е в съхраняваните горими материали на площадката пред сградата.

Районният съд в гр. Кула е осъдил И.М. на 8 месеца „лишаване от свобода“.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред въззивната инстанция.