Илона Иванова е родена на 15 юли 1991 г. в гр. Мездра. Нейният баща - Валентин Иванов, е дългогодишен преподавател по музика и ръководител на Групата за стари градски песни "Мездрея" при Читалище "Просвета", а майка й Таня Любенова е начален учител в Основно училище "Св. св. Кирил и Методи".

Още от най-ранна детска възраст Илона решава, че иска да се занимава с музика. Под наставничеството на родителите си, освен да пее, се научава да свири и на пиано. Първоначално се подготвя под ръководството на музикалния педагог Маргарита Малджанска от Враца, след което следва класическо пеене в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", където в момента завършва магистратура при проф. Мила Дюлгерова.

Понастоящем Илона Иванова е актьор в Националния музикален театър "Стефан Македонски. Има участия като солист в концерти на Врачанската филхармония, а заедно с друг дебютант в Държавния музикален и балетен център - Калин Душков, си е партнирала в мюзикълите "Службогонци“ по музика на Парашкев Хаджиев и "Достатъчно“ по музика на Емелина Гочева, както и в операта "Измамения кадия“ от Глук, постановки на Учебния театър на Музикалната академия.

Екипът на MediaNews пожелава успех на Илона в "Гласът на България".

Вижте нейното изпълнение на "A Woman's Worth":