Една от представените нови книги бе „Как да разчетем хората” от Рита Картър. Чрез своя уникален визуален подход към изследването на поведението авторката показва, че ако разбираме защо хората се държат по определен начин, може да станем по-умели в общуването, да бъдем по-убедителни и да преценяваме по-добре чуждата мотивация. Засилващото се темпо на комуникациите в модерния свят прави по-важна от всякога необходимостта да разбираме скритото поведение зад ежедневното общуване.

В 20 потапящи ни в материята уроци Рита Картър „превежда” сигналите, които разкриват истинските чувства и намерения на човека и показва как тези сигнали движат взаимоотношенията, тълпите, и дори поведението на обществото. Книгата ще помогне на читателите да научат какви са инструментите за влияние, които лидерите използват и да започнат да разпознават фундаменталните модели на поведението, оформящи начина, по който действаме и общуваме.