© Община Мездра

Ключът към превръщането на Враца в зелен град, е екологичният транспорт. С осигурените средства от правителството градът ще разполага с нови транспортни средства.

В новия програмен период са подготвени проекти с насоченост изцяло към енергията от възобновяеми източници. Пример за подобен тип „пасивна““ сграда е проектът за нов плувен басейн, където близо 50% от захранването ще се осигурява от соларни панели. Община Враца ще търси решения и за енергийно ефективно отопление на детски градини и спортни бази в града, това заяви кметът Каменов в рамките на интерактивна среща на тема “Енергийната ефективност на регионите 2021”, организирана от евродепутата

Представителят на България в Европейския парламент - Ева Майдел коментира, че проектите на местните власти в новия програмен период ще осигурят не само качествена среда за живот, но и възможност за реализиране на чуждестранни инвестиции.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че предвиденият ресурс в плана за енергийна ефективност е над 4 милиарда лева, като близо 1,5 млрд. от тях са за обновяване на жилищни сгради. Дончев допълни, че са планирани средства и за модернизиране на уличното осветление.

В срещата участватваха и кметовете на Велико Търново, Варна, Габрово, Монтана и Видин.