В своя защита от ЧЕЗ обясниха, че това е нормална търговска практика, защото държавната енергийна компания на свой ред им дължи милиони. НЕК обаче твърдеше, че с този ход са били изправени пред фалит, а оттук е имало и риск за цялата енергийна система.

В началото на 2014 година ЧЕЗ забави плащания по фактури за изкупуване на електроенергия от НЕК и не плати към 61 млн. лева на държавната компания. Толкова дължеше НЕК на електроразпределителното дружество за изкупуването на зелена енергия на преференциални цени. По-късно двете компании успяха да уредят този спор със споразумение.

По това дело експертите на КЕВР са направили пълен анализ на финансовото състояние на НЕК преди четири години. Тогава краткосрочните задължения на компанията рязко скачат от малко над 200 млн. лева до над 500 млн. лева. Заключенията на регулатора обаче сочат, че не може да бъде направен извод, че задържането на парите от страна на ЧЕЗ може да наруши снабдяването на крайните потребители с електроенергия. В законодателството няма и финансов измерител на понятието "нарушаване на сигурността на снабдяването". Като цяло и дългосрочните задължения на НЕК са в размер на 3,5 млрд. лева, отбелязват още от енергийния регулатор.

Друг мотив за прекратяването на процедурата за отнемането на лиценза на дружеството е, че реално в този период не е настъпило нарушение на непрекъсваемостта и и сигурността на доставките на електроенергия.

От протокола от закритото заседание на КЕВР по казуса е видно още, че чешката компания коментира в своите изявления, че е поискала разрешение от регулатора да изтегли заем, за да стабилизира финансовото си състояние, но не го е получила. В тази ситуация компанията не е имала друг вариант, за да може да извършва своите задължения, записани в лиценза.

Тогавашното ръководство на енергийния регулатор е поискало становища от държавни институции, сред които финансовото министерство, ДАНС, от главния прокурор и Министерството на икономиката и енергетиката - дали отнемането на лиценза ще доведе до срив в енергетиката. Министърът на финансите, тогава Петър Чобанов, пише, че законодателството предвижда фигурата "особен управител", който би поел управлението на дружеството и така доставките на електроенергия до потребителите ще бъдат запазени.

Повечето институции обаче отказват да вземат отношение към това питане с мотива, че не е в техните правомощия да решават по казуса.

Източник: actualno.com