© Община Враца

Основните проблеми на живущите са свързани с - водоснабдяването и лошото състояние на моста в селото. Кметът Калин Каменов заяви, че е подаден проект към Комисията по бедствия и аварии за предприемане на дейности по укрепването на моста.
През настоящата година предстои ремонтиране на улица "Младен Георгиев" в селото. През 2021 година ще бъдат планирани средства за ремонт на залата на читалището.

Над 310 000 лв. е размерът на средствата, инвестирани през последните години в Голямо Пещене.

За 2020 година са предвидени още 50 000 лв. за довършване на пътя към селото.

Живущите алармираха за опасен участък, свързващ населените места Мраморен и Голямо Пещене с главния път. Кметът Каменов и областният управител заявиха, че Агенция "Пътна инфраструктура" е сигнализирана.

В село Баница са вложени над 80 000 лева, а през настоящата година са осигурени още 60 000 лв. за ремонт на улица "Брацигово".

В населеното място се изгражда нов парк, с детска площадка.

С подкрепата на Община Враца е извършено преустройство на помещенията в Читалището, които ще бъдат използвани за нуждите на детската градина.

На изнесената приемна живущите посочиха приоритетните улици, за които да се предвидят средства за рехабилитация.

В Оходен и Мало Пещене са инвестирани над 200 000 лева за ремонт на пътища, изграждането на параклис и укрепителни дейности на мостови съоръжения.

В село Оходен са финализирани дейностите по асфалтиране на ул. "Бузлуджа", а в Мало Пещене се извършва ремонт на пътна отсечка в лошо състояние.

В двете населени места се обединиха около идеята за осигуряване на градски транспорт 1 път седмично, като вече са проведени разговори с ръководството на транспортното дружество.

Срещите на кмета Калин Каменов, съвместно с областния управител Малина Николова и общински съветници ще продължат през седмицата, като целта е да бъдат посетени всички населени места и квартали на Враца и хората сами да предложат какви проекти да бъдат предвидени за 2021 година.