Клетва ще положи преизбраният за втори мандат кмет на Община Враца Калин Каменов и ноизбраните кметовете на кметства и общински съветници. Най-много представители - 16, в 37-членния Общински съвет ще има ПП ГЕРБ. Следват: БСП - 5 съветници, "Български демократичен център" - 4, ВМРО и "БАСТА" - по трима, СДС, Земеделският народен съюз и "Обединена демократична партия" - по двама.

Дневният ред на първото заседание на новоизбрания Общински съвет ще протече при следния дневен ред:

1. Обявяване на състава на новоизбрания Общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства.

2. Полагане на клетва от избраните за общински съветници, кмет на община Враца и кметове на кметства.

3. Определяне численост и състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет - Враца.

4. Избор на Председател на Общински съвет - Враца.

5. Определяне численост и състав на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисия и взаимодействието му с Общинската администрация.


Всички, които утре произнесат клетвените думи, сетне заедно ще определят политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите определени със Закона и ще трябва да отговарят пред избирателите за обещанията, които им дадоха по време на предизборната кампания.