Марсело благодари на министерството по образованието и науката и на Камарата на строителите в България, които му подадоха ръка, на Християн и Кристиян, които организираха за неговото обучение на острова благотворителен концерт и на много други. Щастлив и с диплома в ръка, той благодари и на тези, които го заливаха с негативни коментари и обиди. Обяснява, че това го е направило по-силен, да се бори за мечтата си.

Миналата година Правителството одобри изплащането чрез бюджета на Министерството на образованието и науката на 12 120 британски лири в левова равностойност за обучението на Марсело в Cambridge School of Visual & Performing Arts, Великобритания. Сумата представлява две вноски от по 6060 британски лири за втория и третия семестър от обучението му през академичната 2017/2018 година. В периода 2015-2017 г. правителството одобри няколко плащания в размер на левовата равностойност на 32 030 британски лири, чрез бюджета на МОН, като вноски за настаняване в общежитие на Марсело Илиев в CATS College Cambridge за шестте семестъра от двугодишното му обучение и за първия семестър на обучението му в Cambridge School of Visual & Performing Arts. Сега той и работи и си е наел квартира, която сам плаща.

За оказването на финансовата помощ от МОН за период от още две академични години Марсело Илиев пое ангажимент да участва в инициативи на министерството за насърчаване обхващането и задържането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система. Чрез работа за и в рамките на етническата общност да участва в семинари, конференции, кръгли маси и други събития, като оказва подкрепа за личностно развитие на деца, срещащи трудности в обучението, и деца и ученици с изявени дарби, включително и от етническите малцинства.