Културното събитие бе открито от Светла Дамяновска – председател на Литературния клуб „Христо Ботев“ при НЧ „Просвета-1925“ - Мездра която въведе присъстващите в структурата и посланията на произведението.

Книгата включва 90 стихотворения, структурирани в пет цикъла: „Земя българска“, „Мамо, слънчице мое…“, „Лирични автопортрети“, „Музиката на сърцето“ и „Горчива мъдрост“. Те е издадена с финансовата подкрепа на Община Мездра и излиза под щемпела на Издателство „Българи“.

Павлина Русева от читалищната библиотека и секретар на литературния клуб сподели своята рецензия за стихосбирката на Надежда Нинова:

„Нека да отворим сърцата и възприятията си за общуване с изразните средства на една синеока и лъчиста, лъчезарна поезия“, призова тя.

Своите впечатления за книгата и стиховете споделиха още Петър Вутов, който предаде на авторката поздравителен адрес от художествено-творчески клуб „Ковачница“ при читалището в село Игнатица, също Валентина Панова, Анета Дилова и Светла Кръстева.

От името на Община Мездра Стела Костова, директор на Дирекция „Финансова политика, бюджет и човешки ресурси“, поздрави авторката и ѝ подари букет цветя, след което тя раздаде автографи.