НЗОК е заплатила 658 445. 11 лв. за 68 пациенти с фенилкетонурия през миналата година. От началото на 2020 г. до края на април, сумата възлиза на 256 756. 45 лв. за храни за специални медицински цели на 63-ма пациенти с фенилкетонурия.

"В списъка с диетични храни за специални медицински цели, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за диагнозата „Класическа Фенилкетонурия" са включени диетични храни за всяка възрастова група, заплатени на 100% от касата. В компетенциите на лекуващите лекари е да изберат най-подходящата храна за всеки пациент според потребностите, здравословното му състояние и неговата възраст", разясниха от здравния фонд.

НЗОК заплаща диетичните храни за специални медицински цели на стойността, на която е договорена с притежателите на разрешително за употреба.