Желаещите за участие трябва да напишат авторско есе или видео есе на една от следните теми:

Тема 1: Българската следа в Космоса.
Тема 2: Как да намалим космическия боклук?
Тема 3: На ръба на черна дупка.

Обемът на творбите за конкурса не трябва да надхвърля 400 думи, а на видео есето – 5 минути. Могат да бъдат на български или английски, съответно – на кирилица или латиница. Кандидатурите се приемат онлайн до изтичането на крайния срок – 31 януари 2020 г. Двамата стипендианти ще имат възможност да се обучават в космическия лагер Space Camp Turkey заедно с връстници от цял свят.

Желаещите могат да кандидатстват за стипендия на сайта на Space Camp Turkey. в България – http://spacecamp.cct.bg или директно през следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFlqJbf1cYilXJy3ZSy7JObKlzDOB6qaORhYnv1gjgEV7EA/viewform.

Изготвен е документален филм „Новите български космонавти” за космическия учебно-тренировъчен лагер Space Camp Turkey и неговите български възпитаници, деца и младежи от цяла България, които отново мечтаят да станат космонавти. Режисьор на филма е журналистът Благой Цицелков, продуцент – Център за творческо обучение, единствен официален представител на Space Camp Turkey за България.

През 2019 г. 9 ученици от община Козлодуй участваха в учебно-тренировъчния лагер в гр. Измир, Турция. Две пълни стипендии бяха предоставени от Община Козлодуй и Център за творческо обучение и 7 пълни стипендии бяха дарени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Space Camp Turkey e учебно-тренировъчен лагер, създаден през 2000 година по модел на NASA в гр. Измир, Турция.
Лятната програма на Space Camp Turkey развива познанията на децата в науките астрономия, физика, математика, технологии, биология и други. Космическият център дава възможност на участниците да преминат през реална подготовка за мисия в космоса. Част от заниманията им включват работа с астронавтски костюми, пребиваване в изкуствена безтегловна среда, използване на тренажори за астронавти и на совалката Discovery, отглеждат растения в безпочвена среда и други.

Координатор на програмата Space Camp Turkey за България е Център за творческо обучение, гр. София, който работи в тясно сътрудничество с тренировъчния център Space Camp Turkey вече 17 години. Центърът за творческо обучение провежда редица дейности, свързани с ученето през целия живот и активно работи в сферата на формалното и неформално образование.

Мисия на Центъра за творческо обучение е подобряване на образователната среда в България чрез развиване на ключови компетенции, разкриване потенциала, както на учащи, така и на обучители специалисти, и отглеждане на конкурентноспособни кадри, успешни в професионалната и в социалната сфера на своя живот. Освен това Центърът работи активно и върху въвеждането на цялостен подход в общото образование, който разглежда физическите, умствените и социалните аспекти на цялостната личност на ученика.