© Община Видин

Споразумението се подписва в рамките на проект "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ за определяне на изпълнител, след проведена процедура за обществена поръчка с предмет “Демонтаж, транспортиране и предаване на стари отоплителни уреди на дърва/въглища; доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление по две обособени позиции, Обособена позиция № 2 - Демонтаж и предаване на стари отоплителни уреди на дърва/въглища и доставка на алтернативни отоплителни уреди, използващи за отопление електрическа енергия- инверторни климатици.

Сключването на рамково споразумение относно подмяната на отоплителните устройства на дърва и въглища с екологично чисти е първият етап от процедурата съгласно Закона за обществените поръчки, като фирмите са преминали техническо ниво на съответствие, обясни зам. кмета Десислава Тодорова. След това предстои вторият етап от процедурата, в който трите фирми ще се състезават помежду си, като основни критерии са цена и срок на изпълнение. Избраната една фирма от тях за определени квартали ще се свърже поетапно с домакинствата, с които Общината има подписани договори, за да изготви график, а реалната подмяна предстои да стартира на етапи в шест квартала, за които вече информирахме ("Гео Милев“, "Вида“, "Крум Бъчваров“, "Васил Левски“, "Христо Ботев“, "Бонония“ и в Централната градска част). В останалите квартали отоплителните устройства ще бъдат подменени догодина и нашите съграждани могат да се запасят с дърва и въглища за предстоящия отоплителен сезон. Подмяната се предвижда да стартира през месец септември, както декларираха, че имат готовност и фирмите. Настоящото Рамково споразумение влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие до 30.11.2023 г. или до изчерпване на съответния максимален финансов ресурс (до датата на настъпване на по- ранното от двете събития).