В тази връзка, от новата Заповед става ясно, че се засилва контролът по спазване на противоепидемичните мерки в детските заведения, училищата, социалните институции и лечебните заведения на територията на община Мездра.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, предоставящи услуги на гражданите в това число и обществен превоз на пътници трябва да засилят контрола по спазване на въведените в страната противоепидемични мерки.

Заповедта важи и спрямо лицата, поставени под карантина или изолация по Закона за здравето на посочения от тях адрес. При необходимост ще се сформират екипи, включващи представители на Община Мездра, РЗИ – Враца и РУ - Мездра за извършване на съвместни проверки.