В началото на сесията, Иван Аспарухов заяви, че мотото на новия бюджет е „Възраждане на Община Мездра”. При изготвянето на Бюджета са взети мненията и предложенията на общинските съветници, кметовете и кметските наместници в селата на територията на общината и на гражданите.

В заложените 18 977 995 лв. са предвидени ремонт на 20 улици, на четвъртокласния път Боденец – Върбешница, на 7 кметства, 6 училищни сгради, водният цикъл за селата Моравица, Брусен и Горна Кремена, изграждането на 5 спортни площадки и 3 зони за отдих в селата Горна Кремена, Оселна и Зверино.

Обектите, които ще бъдат реализирани в гр. Мездра, са ремонт на 5 улици и благоустрояване на 2 междублокови пространства, реконструкция на водопроводната и разширение на канализационната мрежи (съвместно с „ВиК“ – Враца), саниране на поне 4 многофамилни жилищни сгради. Аспарухов заяви, че вече е открита едната строителна площадка, а в понеделник ще бъде открита и тази на улица „Дунав”.

Ще бъде изградено ново кръгово кръстовище на пресечката на ул. „Христо Ботев“ и „Янко Сакъзов“. В процедура е доизграждането на алеята от Общинския пазар до бившето предприятие „Юшан” и изграждането на нови паркинги. Бюджет 2020 включва актуализиране на проектите за реконструиране на Общинския пазар, преустройство и изграждане на нова Ритуална и заседателна зала в сградата на бившия Снекбар и др.

В социалната сфера усилията са насочени към Дома за стари хора, Центровете за настаняване от семеен тип, Патронажната грижа, чийто проект е бил замразен. След среща с представители на социалното министерство, проектът е рестартиран.

В сферата на културата се възстановява провеждането на „Мездра рок фест“, Симпозиума по скулптура и Националния литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“. Ще бъде организиран и проведен Международен фолклорен фестивал по време на Празниците на културата „Мездра – май“ и на Национален фестивал „Хорцето на Дефилето“ на самодейни клубове и школи за български народни танци.

Приоритети на бюджет 2020 са стабилизиране на МБАЛ – Мездра и на общинското транспортно дружество „Транс-Авто-2015“, разработване на Стратегия за развитие на образователната система, оптимизиране на звената в сферата на социалните услуги и дейности, засилване на контрола от страна на Община Мездра относно опазването на подземните богатства и ползването на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, мерки и дейности за решаване на проблема с безстопанствените кучета и др.

След като бе представен новият бюджет, думата бе предоставена за изказвания на общинските съветници. Единствен желаещ за това бе бившият градоначалник, Генади Събков, който призна, че бюджетът има силни страни, но не пропусна да изрази и съмнения.

Изказването му предизвика недоволство от страна на общинските съветници, тъй като в него липсваше констуктивизъм и премина в личен диалог, в разрез с Правилника Общинския съвет.