Във връзка с положителени резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детските и учебни заведения, карантинираните лица са както следва:

 • ДГ № 2 „НЕЗАБРАВКА“ ГР. МОНТАНА – 24 деца
 • СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГР. ЛОМ

- 1а клас – 11 ученика

- 7а клас – 18 ученика

- 2а клас – 16 ученика

 • I ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ГР. БЕРКОВИЦА

– 3 клас – 21 ученика

– 6 клас – 15 ученика

 • II ОУ ” СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. МОНТАНА – 6в клас – 23 ученика
 • ПГСАКН ГР. МОНТАНА – 8в клас – 21 ученика
 • VII СУ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” ГР. МОНТАНА – 7 клас – 19 ученика
 • ПГПТ ГР. ЛОМ
 • 9а клас – 13 ученика
 • 11б клас – 13 ученика
 • 12б клас – 15 ученика
 • СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. БРУСАРЦИ – 8 клас – 14 ученика
 • I ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“ ГР. ЛОМ
 • 2а клас – 12 ученика
 • 5в клас – 9 ученика
 • 6б клас – 14 ученика
 • 7а клас – 22 ученика

За Област Монтана общо диагностицираните лица са 15318, излекуваните лица са 12729, починалите лица са 1007, а лицата поставени под домашна карантина – 1843.