Във връзка с положителени резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детските и учебни заведения, карантинираните лица са както следва:

 • ДГ № 6 „СЛЪНЦЕ“ ГР. МОНТАНА – 13 деца и 2 персонал
 • ДГ № 7 „КАЛИНКА“ ГР. ЛОМ – 13 деца и 2 персонал
 • II ОУ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ ГР. ЛОМ
 • 6в клас – 17 ученика
 • ПГ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ ГР. ЛОМ

– 9а клас – 10 ученика

 • СУ ” Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ЯКИМОВО – 5а клас – 14 ученика
 • ПГ „ ИВАН ПАНОВ” ГР. ЛОМ – 12б клас – 20 ученика
 • VI СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГР. МОНТАНА – 3б клас – 21 ученика
 • ПГПТ ГР. ЛОМ
 • 10б клас – 16 ученика
 • VII СУ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” ГР. МОНТАНА – 6 клас – 19 ученика
 • ПГСАКН ГР. МОНТАНА

– 8а клас – 18 ученика

– 9б клас – 21 ученика

– 11а клас – 21 ученика

 • I ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“ ГР. ЛОМ
 • 5б клас – 14 ученика
 • 7а клас – 22 ученика
 • ПГТ ”ВЛ. МИНЧЕВ” С. ВЛАДИМИРОВО – 9а клас – 6 ученика
 • СУ ”ИВАН ВАЗОВ” ГР. ВЪРШЕЦ – 2б клас – 14 ученика

За периода 22.01.2022 – 24.01.2022 г. има регистрирани 3 починали лица с потвърдена COVID-19 инфекция – 3 жени (65 г., 68г. и 82г.).