В рамките на съвместни учения, служители на шест румънски териториални структури и Митническа дирекция - Крайова ще споделят с колегите си от Враца и Видин практиките на разследване в сферите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

В проекта ще участват и фискални и митнически служители от Унгария. Основната цел на проекта е повишаване на професионалния капацитет на служителите участващи в борбата с измамите. Дейностите по проекта ще се реализират до 31 януари 2021г. с участието на служители от трите крайдунавски държави.