Приветствие към присъстващите на откриването представители на институции и граждани поднесе инж. Цветан Асенов, заместник-кмет на Община Видин. “За мен е чест, че имам възможността да ви поздравя с „добре дошли“ на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води в град Видин - най-модерното съоръжение от този род в страната. За да стигнем до официалното откриване на такъв забележителен обект, извървяхме дълъг и труден път, в който обединиха усилия много хора и институции. Община Видин благодари за подкрепата на Правителството и на министър-председателя Бойко Борисов, на Управляващия орган на Оперативната програма „Околна среда“, на проектантите, на Строителя, на Строителния надзор, на екипа по проекта, който работи всеотдайно, за да можем днес да се радваме на това прекрасно съоръжение, с голяма обществена значимост“ – заяви той.

В своето изказване заместник министър-председателят Томислав Дончев определи изграждането на пречиствателната станция като инвестиция в чистотата на околната среда и на река Дунав, в здравето и живота на всички граждани. „Напомням само, че това е втора фаза в продължение на един проект, осъществяван предишните години, който се надявам в голяма степен да е решил всички проблеми и предизвикателства на града в сферата на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчни води. Общата стойност на двата проекта наближава 70 милиона лв. Тези инвестиции са важни, защото без тях всички други са трудни, дори невъзможни“ – каза той и допълни, че инвестициите ще продължат. Предишната тема е била „води, канализация, опазване чистотата на реките“, а акцентът през следващите години ще е върху опазване на чистотата на въздуха. И това е пряко свързано с качеството на живот на всеки от нас. „Специално за Видин, през следващите 3 години най-голямата тема ще е пътната свързаност със София. И ако всичко върви както е планирано, до 2023 г. градът ще има бърза връзка със столицата. Парите са заделени, голяма част от подготовката е приключила, важното е строителите да си свършат работата. Ние дължим на Българския Север същото, което направихме на Юг. И това ще има директно отражение върху качеството на живот и икономическото развитие на всяко населено място“ - заяви Дончев. След което благодари на всички, които са се трудили да реализират сложния проект за пречиствателната станция и пожела успех на екипа в поддържането й.

Специален поздрав към гостите на събитието бяха изпълненията на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“.

Във връзка с официалното откриване на обекта, бе обявен и Ден на отворените врати в рамките на един час – от 11.30 до 12.30 ч., в който гражданите можеха да разгледат и се запознаят с работата на модерното съоръжение.