Предвижда се средното увеличение на месечните възнаграждения на селските управници да е със 100 лева, като зависи от броя на населението в селата. Кметствата са разделени в 3 групи: при население под 500 души, например в село Върбица, заплатата на кмета ще е 1 156 лева. Ако населеното място е от 500 до 1 000 жители, какъвто е най-масовият случай и в него попадат 10 от селата от общината, кметът ще получава по 1 177 лева, а над 1 000 жители заплатата става 1 221 лева, ще я взимат в най-големите села от общината - Баница, Девене, Згориград и Лиляче.

Източник: bnr.bg