За проблема са информирани Община Мездра, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), респ. Областно пътно управление (ОПУ) - Враца, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Общинската комисия по безопасност на движението, Районното управление на полицията и др. Потърсено е и съдействието на бившия заместник-председател на Народното събрание Явор Хайтов. Организирана е гражданска подписка, която само в Зверино е подкрепена от 119 жители на селото.

Конкретни резултати, поне до този момент - няма, става ясно от докладна записка от кметовете на Зверино - Цанко Цанев, Елисейна - Румен Илков, Ребърково - Петър Петков и Лютиброд - Иван Коцев, адресирана до Общински съвет - Мездра. В нея кметовете на четирите села за пореден път настояват да бъде решен този проблем, като бъдат поставени общо 11 "легнали полицаи": 5 в Зверино и по 2 в Елисейна, Ребърково и Лютиброд.

"Всички кметове сме единодушни, че това трябва да стане, заяви на октомврийската сесия на местния парламент кметът на Зверино Цанко Цанев. От три години се опитване да го направим, за съжаление, без успех. Желанието ни е това да се случи най-късно през пролетта на следващата година, като за целта бъдат предвидени средства в общинския Бюджет 2018.”

В хода на дискусията стана ясно, че от страна на Община Мездра вече са водени разговори с АПИ, въпросът е да се осигури финансиране. Сформирана е комисия, в която влизат представители на Общината, на ОПУ - Враца и на сектор "Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР. Тя трябва да извърши оглед на участъците и да вземе решение за изпълнение на конкретни мерки за ограничаване на скоростта на движение. Предстои да бъде изготвен проект за промяна на организацията на движението в районите, където ще бъдат монтирани изкуствените неравности.

В тази връзка Общинският съвет възложи на кмета на Мездра да стартира процедура по съгласуване, проектиране и изграждане на ограничители на скоростта в четирите села, като в срок от един месец информира местния парламент за хода на изпълнението на това решение.

Кога обаче ще бъдат поставени въпросните "легнали полицаи" - все още не е ясно.