Проектът "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ е най-мащабният в страната, реализиран в сферата на образованието. Финансира се от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и бе осъществен в рамките на последните две години.

На форума присъстваха още областният управител Малина Николова, представители на Министерството на образованието и науката, директори на учебни заведения от област Враца, учители и ученици.

Основна цел на проекта е да създаде условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

В проекта "Твоят час" участват 20 училища на територията на община Враца, като в заниманията са обхванати общо 4 168 ученици.