В периода 18-20 юни 2019 г., в района на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово е наблюдаван млад кръстат орел. Птицата е установена на няколко пъти да се храни заедно с други грабливи птици.

Това е първо по рода си съвременно пряко наблюдение на този вид орел в Природен парк "Врачански Балкан". Като цяло за района на Северозападна България съвременните данни за този вид са изключително редки.

Кръстатият орел е световно застрашен вид, един от най-редките орли, с около 30 гнездящи двойки и то основно в Югоизточна България.