Предвижда се в изборния ден да работят още 5 избирателни секции, които ще обслужват избиратели със здравословни проблеми.

Изборни секции ще има и в болницата в Монтана, както и в Дома за възрастни хора в с. Горна Вереница, секционни комиси с подвижна урна ще обслужват хора, които предварително са заявили, че ще гласуват в къщи.