Според представеното по делото свидетелство за съдимост С. Й. А. е безработен, има 13 регистрации в МВР за извършени кражби и 9 присъди за престъпления срещу собствеността. След последната ефективно изтърпяна присъда е излязъл от затвора на 28 октомври 2018 г. Пред съда С. Й. А. заяви, че иска по лека мярка за неотклонение, има постоянен адрес и няма да се укрие.

Като се запозна и обсъдивсички доказателства по делото съдът прие, че през изминалите по-малко от три месеца от задържането на обвиняемия не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение и са налице всички предпоставки за задържането му под стража.

С. Й. А. е обвинен в извършването на тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода”, събраните доказателства затвърждават обоснованото предположение, че той е извършил престъплението, в което е обвинен, и имареална опасност на свобода да се укрие или извърши ново престъпление, тъй като събраните данни го характеризират като лице с висока степен на обществена опасност. Затова съдът счете искането за по-лека мярка за неоснователно и го остави го без уважение.

Определението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Апелативен съд – София, съобщиха от „Връзки с обществеността” на съдебната институция в Монтана.