Инициативният комитет, избран на общото събрание и упълномощен да осъществява контактите със съответните институции в рамките на закона, изпрати уведомително писмо, придружено с Протокол №1 от протестното събрание до управителя на "ВиК" - Враца, Ангел Престойски, с което настояват за отговори на поставените въпроси от жителите на петте села.

Едновременно с това, Инициативният комитет внесе в Общинската администрация в Мездра уведомително писмо, с копие от Протокол №1 от Общото събрание, до кмета на Мездра Генади Събков за провеждането на флашмоб тази сряда, 29 ноември, в Зверино, който ще се състои на второкласния път II16 на пешеходната пътека на ул. "Никола Войновски” 38 ( "На моста" ) от 9.00 до 10.00 часа.

В писмото се посочва, че на основание чл. 3 и чл. 4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗОСМ), които регламентират провеждането на предстоящите протестни форми, както следва:

Чл. 3 На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин.

Чл. 4. Гражданите не могат да бъдат преследвани и наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго правонарушение.