Два века по-късно станало чудо - младежите се събудили и се върнали в своя град. Тогава в Ефес пристигнал сами император Теодосий. Той дълго беседвал с тях, дал им благословията си и младежите заспали вечния си сън. Оттогава на това място ставали чудеса.