Подробна информация, както и образец на заявлението, са достъпни на сайта на Общината на следния линк: https://vidin.bg/…/vidin/administration/education/sport29.

Документите могат да бъдат предоставени и на място, в Центъра за административно обслужване, гише „Общо деловодство“.

Заявления, получени след крайния срок, няма да се разглеждат.

За повече информация: тел.: 094/ 609 498.